Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Οι κατευθυντήριες αρχές μας

Οι αξίες, η συμπεριφορά και η συμπεριφορά μας

Αξιοποιώντας τα μοναδικά μας περιουσιακά στοιχεία, η Huasheng δεσμεύεται να παρέχει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν και βελτιστοποιούν την απόδοση των πελατών μας.

 

Η δέσμευσή μας για τους πελάτες

Ο Huasheng έχει δεσμευτεί για την αριστεία σε ό, τι θέλουμε να κάνουμε. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με συνεπή και διαφανή τρόπο με όλους τους πελάτες μας. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται πολύ, ειδικά όταν πρόκειται για το χειρισμό ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών. Η φήμη μας για ακεραιότητα και δίκαιη συναλλαγή είναι ζωτικής σημασίας για τη νίκη και τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης.

 

Η επιχείρησή μας ξεκινά με υπέροχους ανθρώπους

Στο Huasheng, είμαστε επιλεκτικοί με το ποιος προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε ανθρώπους με καρδιά. Είμαστε επικεντρωμένοι στο να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ζήσει μια καλύτερη ζωντανή ζωή. Νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον, οπότε η φροντίδα για τους πελάτες έρχεται φυσικά.

 

Κώδικας ηθικής

Ο κώδικας δεοντολογίας Huasheng και οι πολιτικές Huasheng ισχύουν για όλους τους διευθυντές, αξιωματικούς και υπαλλήλους της Huasheng της εταιρείας. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν κάθε εργαζόμενο να χειρίζεται επαγγελματικές και δίκαιες επιχειρηματικές καταστάσεις.

 

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Huasheng έχει δεσμευτεί να τηρεί ορθές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.